ค้นหาผลการศึกษา

 | Size: 865 KB |  5th Oct 2017 #88 การศึกษาวิเคราะห์ผังและเนื้อหารายการ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของโทรทัศน์ดิจิตอล กลุ่มบริการสาธารณะ  | Size: 4 MB |  2nd Mar 2016 #87 จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก : ศึกษาเปรียบเทียบโทรทัศน์ดิจิตอลช่องที่ได้รับความนิยม ช่วง ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558  | Size: 942 KB |  5th Oct 2017 #86 การศึกษาวิเคราะห์ผังและเนื้อหารายการ เดือนตุลาคม 2557 ของโทรทัศน์ดิจิตอล ช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD)  | Size: 2 MB |  2nd Mar 2016 #85 สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ  | Size: 2 MB |  2nd Mar 2016 #84 สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล : ศึกษาโทรทัศน์กลุ่มบริการสาธารณะและโทรทัศน์ธุรกิจกลุ่มข่าวสารและสาระ  | Size: 3 MB |  2nd Mar 2016 #83 การสื่อสารการตลาดในสื่อออนไลน์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  | Size: 1 MB |  5th Oct 2017 #82 การสำรวจผังและเนื้อหารายการ เดือนสิงหาคม 2557 ของทีวีดิจิตอล ช่องข่าวและสาระ  | Size: 3 MB |  2nd Mar 2016 #81 เนื้อหาพนันฟุตบอลโลก 2014 ในสื่อมวลชน  | Size: 3 MB |  5th Oct 2017 #80 การศึกษาวิเคราะห์ผังและเนื้อหารายการช่องโทรทัศน์ดิจิตอลสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  | Size: 5 MB |  5th Oct 2017 #79 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชน  | Size: 2 MB |  2nd Mar 2016 #78 การศึกษาวิเคราะห์รายการ “ทันสถานการณ์บ้านเมือง (ประเด็นการเลือกตั้ง) ช่องสทท. 11 ช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2557  | Size: 1 MB |  2nd Mar 2016 #77 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ช่วงวันที่ 13 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  | Size: 246 MB |  2nd Mar 2016 #76 การนำเสนอข่าวเหตุการณ์การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  | Size: 909 KB |  2nd Mar 2016 #75 สรุปภาพรวมการมอนิเตอร์สื่อโทรทัศน์ ในการรายงานเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 13 มค. 57 ในช่วงเวลา 10.30-16.00 น.  | Size: 1 MB |  2nd Mar 2016 #74 การรายงานสถานการณ์การชุมนุมและเหตุการณ์ความรุนแรงที่บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ช่วงเวลา 07.00-18.00 น.  | Size: 472 KB |  5th Oct 2017 #73 การรายงานสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ ของฟรีทีวี 6 ช่อง ในวันที่ 9 ธ.ค. 2556  | Size: 794 KB |  2nd Mar 2016 #72 การรายงานสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ของฟรีทีวี 6 ช่องและช่องข่าวทีวีดาวเทียม ช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. 2556  | Size: 806 KB |  2nd Mar 2016 #71 ฟรีทีวีและทีวีดาวเทียมกับการเสนอข่าวการต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในประเด็นอารยะขัดขืน ช่วงวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556  | Size: 2 MB |  2nd Mar 2016 #70 ข่าวโปรโมทในรายการข่าวฟรีทีวีและทีวีดาวเทียม  | Size: 7 MB |  2nd Mar 2016 #69 ความเซ็กซี่ในมิวสิควิดีโอเพลงไทย ป๊อป ฮิปฮอป ลูกทุ่ง (2554-2556)  | Size: 457 KB |  2nd Mar 2016 #68 ศึกษาวิเคราะห์เสรีภาพสื่อมวลชน ในการนำเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  | Size: 2 MB |  2nd Mar 2016 #67 การสื่อสารทางการเมืองในเฟซบุ๊คและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ กรณี V for Thailand  | Size: 4 MB |  5th Oct 2017 #66 เกณฑ์ FAO กับการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสื่อไทย  | Size: 1 MB |  2nd Mar 2016 #65 การศึกษาวิเคราะห์ สปอตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามทางวิทยุกระจายเสียงที่ปรากฏในเว็บไซต์  | Size: 1 MB |  2nd Mar 2016 #64 การศึกษาผังรายการ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการประกอบกิจการบริการสาธารณะ ของฟรีทีวี  | Size: 4 MB |  5th Oct 2017 #63 ฟรีทีวีกับการรายงานเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองวันที่24พ.ย. 2555  | Size: 592 KB |  2nd Mar 2016 #62 ความเป็นพลเมืองในสื่อหนังสือพิมพ์ กรณีการผลักดัน(ร่าง)พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  | Size: 4 MB |  5th Oct 2017 #61 สื่อกับการผลิตซ้ำความรุนแรง และอคติทางเพศ  | Size: 2 MB |  2nd Mar 2016 #60 Hate Speech ในเว็บไซต์ และทีวีดาวเทียม การเมือง  | Size: 1 MB |  5th Oct 2017 #59 SMS และฟุตบอลยูโร 2012  | Size: 1 MB |  5th Oct 2017 #58 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สะท้อนผ่านฟรีทีวีในวิกฤติน้ำท่วม  | Size: 580 KB |  5th Oct 2017 #57 ภาพที่พึงประสงค์ของสื่อสาธารณะ  | Size: 4 MB |  5th Oct 2017 #56 สภาพปัญหากิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของ "กสทช"  | Size: 4 MB |  5th Oct 2017 #55 ประเด็นเพศในรายการวาไรตี้บันเทิงทางสถานีทีวีดาวเทียม  | Size: 2 MB |  5th Oct 2017 #54 สินค้า บริการด้านสุขภาพและความงามในทีวีดาวเทียม  | Size: 2 MB |  5th Oct 2017 #53 รายการไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ในทีวีดาวเทียม  | Size: 1 MB |  1st Mar 2016 #52 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นต่างกลุ่ม  | Size: 5 MB |  5th Oct 2017 #51 ภาพวัยรุ่นในสื่อยอดนิยม  | Size: 1 MB |  13th Feb 2016 #50 วิเคราะห์ผังรายการฟรีทีวี ปี 2554 (ไตรมาส 1 และ 3)  | Size: 737 KB |  5th Oct 2017 #49 การนำเสนอข่าวและเนื้อหาการเลือกตั้งของฟรีทีวี ปี 2554  | Size: 48 MB |  13th Feb 2016 #48 บทบาทสื่อมวลชนในการปฏิรูปประเทศ  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #47 สำรวจผังรายการฟรีทีวี 53  | Size: 6 MB |  13th Feb 2016 #46 ข่าวบันเทิงในฟรีทีวี  | Size: 4 MB |  13th Feb 2016 #45 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมออนไลน์  | Size: 250 KB |  5th Oct 2017 #44 ข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในสื่อโทรทัศน์ไทย  | Size: 8 MB |  13th Feb 2016 #43 โฆษณาตรงและโฆษณาแฝงในฟรีทีวี  | Size: 6 MB |  13th Feb 2016 #42 รายการท่องเที่ยว  | Size: 12 MB |  13th Feb 2016 #41 การรายงานข่าวไข้หวัด 2009  | Size: 14 MB |  13th Feb 2016 #40 รายการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในฟรีทีวี  | Size: 8 MB |  13th Feb 2016 #39 รายการโทรทัศน์เพื่อทางรอดในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  | Size: 4 MB |  13th Feb 2016 #38 ความรุนแรงในละคร  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #37 ภาษาและความรุนแรงในข่าวชุมนุม  | Size: 1 MB |  13th Feb 2016 #35-36 การรายงานข่าวชุมนุมทางการเมือง 8-14 เมษายน 2552  | Size: 3 MB |  13th Feb 2016 #34 สำรวจผังฟรีทีวี  | Size: 12 MB |  13th Feb 2016 #33 รายการสุขภาพ  | Size: 13 MB |  13th Feb 2016 #32 รายการเพลงในฟรีทีวี  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #31 การรายงานข่าวเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติ  | Size: 27 MB |  13th Feb 2016 #30 รายการเกษตร  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #29 รายการการ์ตูนเด็ก  | Size: 8 MB |  13th Feb 2016 #28 รายการแนะนำสินค้า  | Size: 49 MB |  13th Feb 2016 #27 รายการอาหาร  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #26 ข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในฟรีทีวี  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #25 ค่านิยมความงามในโฆษณาโทรทัศน์  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #24 รายการคุยข่าว  | Size: 5 MB |  13th Feb 2016 #23 ฟุตบอลยูโร 2008  | Size: 637 KB |  13th Feb 2016 #22 ฟรีทีวีกับการรายงานข่าวการชุมชนุมทางการเมือง 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2551  | Size: 6 MB |  13th Feb 2016 #21 โฆษณาในรายการเด็ก  | Size: 1 MB |  13th Feb 2016 #20 หนังสือพิมพ์กับการรายงานข่าวการจัดตั้งรัฐบาล  | Size: 5 MB |  13th Feb 2016 #19 อคติและภาพตัวแทนในละครซิทคอม  | Size: 11 MB |  13th Feb 2016 #18 โฆษณาตรงและแฝงในละครซิทคอม  | Size: 1 MB |  13th Feb 2016 #17 จับตาการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550  | Size: 2 MB |  13th Feb 2016 #16 สื่อมวลชนกับบทบาทในการเสนอข่าวเลือกตั้ง  | Size: 7 MB |  13th Feb 2016 #15 ความเป็นละครในข่าวการเลือกตั้ง  | Size: 1 MB |  24th Jan 2016 #14 เรตติ้งในรายการโทรทัศน์ "จุดเด่น" และ "ข้อจำกัด"  | Size: 3 MB |  24th Jan 2016 #13 รายการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในฟรีทีวีของประเทศไทย  | Size: 546 KB |  24th Jan 2016 #12 โทรทัศน์ไทยมองผู้ชมเป็น "ผู้บริโภค" หรือ "พลเมือง"  | Size: 189 KB |  24th Jan 2016 #11 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อฟรีทีวี  | Size: 1,021 KB |  14th Jan 2016 #10 รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  | Size: 28 MB |  14th Jan 2016 #9 ฟุตบอลโลก 2006 : การพนัน แอลกอฮอล์ และการชิงโชค กับบทบาทสื่อไทย  | Size: 2 MB |  14th Jan 2016 #8 จับตาข่าวการเลือกตั้ง ส.ว. 19 เมษายน / (ซ่อม) ส.ส. 23 เมษายน 2549 ในฟรีทีวี  | Size: 1 MB |  14th Jan 2016 #7 จับตาข่าวการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  | Size: 840 KB |  14th Jan 2016 #6 จับตาดู SMS การเมืองในรายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว  | Size: 751 KB |  14th Jan 2016 #5 การรายงานข่าวเหตุการณ์การเมืองของสื่อฟรีทีวี  | Size: 741 KB |  14th Jan 2016 #4 รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ในฟรีทีวี  | Size: 1 MB |  14th Jan 2016 #3 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก  | Size: 3 MB |  14th Jan 2016 #2 บทบาทการสร้างความสมานฉันท์ในรายการโทรทัศน์  | Size: 6 MB |  31st Dec 1969 #1 รายการละครในช่วงเวลาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
Next »Page 1 of « Prev