มีเดียมอนิเตอร์ หวังช่วยสะท้อน ‘ทีวีดิจิทัล’

ที่มา : Voice TV วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 http://news.voicetv.co.th

Untitled-1

มีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยว่า การทำงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตผลงานศึกษาการทำงานของสื่อมวลชนไทย ได้มากกว่า 88 ผลการศึกษา โดยคาดหวังให้ สื่อมวลชน โดยเฉพาะทีวีดิจิทัล นำผลการศึกษาไปปรับการทำงาน เพื่อประโยชน์ของสังคม

ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยว่า เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาการทำงานของสื่อมวลชนในทีวีดิจิทัล ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน และคาดหวังให้สื่อมวลชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมาได้ติดตามการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานผลการศึกษาให้เห็นบ้างแล้ว ส่วนในเชิงการจริยธรรมสื่อมวลชน มองว่าเป็นกลไกควบคุมของ กสทช. ที่ มีเดียมอนิเตอร์มีส่วนช่วยผลักดันได้เช่นกัน

มีเดียมอนิเตอร์ สามารถผลิตผลการศึกษาการทำงานของสื่อมวลชนไทย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ได้มากกว่า 88 ผลการศึกษา ครอบคลุมหลากหลายประเด็น โดยได้รับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.