ดาวน์โหลดการนำเสนอผลการศึกษา “เหตุระเบิดราชประสงค์สื่อ เเละสังคมได้บทเรียนอะไร”

ภาพหน้าจอ 2016-01-15 14.58.49

 

ดาวน์โหลดการนำเสนอผลการศึกษา

“เหตุระเบิดราชประสงค์สื่อ เเละสังคมได้บทเรียนอะไร”

การนำเสนอรอบระเบิด