กสท. เตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังทรูวิชั่นส์ไม่เรียงเลขช่อง

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.isranews.org

กสท.ออกมาตรการเพิ่มเติม หลังมีคำสั่งปรับทางปกครองวันละ 2 หมื่นบาท เตรียมเเจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบพฤติกรรม ‘ทรูวิชั่นส์’ ไม่เรียงหมายเลขช่อง 

TRUE280259

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 8/59 วันจันทร์ที่ 29 ก.พ. 59 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ มาตรการบังคับทางปกครองกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ภายหลังสำนักงานได้มีหนังสือเตือนถึง บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ชำระค่าปรับทางปกครองอัตราวันละ 20,000 บาท นับแต่วันที่ 7 ม.ค. 59 กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์

ซึ่งในการประชุม กสท. ครั้งนี้ สำนักงาน ได้เสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อแจ้งบริษัททรูให้ระงับการนำช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่น แบบบอกรับสมาชิก มาออกอากาศภายใน 15 วัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับทางปกครอง รวมทั้งจะเสนอให้สำนักงานมีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป

“ประเด็นการเรียงช่องตรงกันเป็นกติกาที่ทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อประโยชน์ของคนดู และเป็นประเด็นที่ทีวีดิจิตอลอ้างเหตุในการฟ้องร้องต่อศาลด้วย ดังนั้นเมื่อยังมีบางรายยังไม่ทำตามกฎกติกา ทางสำนักงานจึงได้เสนอมาตรการเพิ่มเติมให้บอร์ดถกต่อรอฟังมติว่าจะออกมาอย่างไร”กรรมการ กสทช. กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินการกรณีช่องรายการ Peace TV และช่องรายการ Voice TV นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเสนอผลที่อนุกรรมการด้านเนื้อหาของ กสทช. มีมาตรการต่อช่องทีวีที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการเซ็นเซอร์ตนเองมากขึ้น เช่น กรณีของช่องวอยซ์ทีวีล่าสุด ยิ่งตอกย้ำบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดมากขึ้นในการทำงานของทีวีดิจิตอลในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะช่องข่าวที่ไม่สามารถเจาะลึกหรือตีแผ่มุมมองทางการเมือง อย่างเช่นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญได้มากนัก ทำให้คนดูเสียโอกาสในการมีช่องข่าวถึง 7 ช่อง แต่มีข้อจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอเนื้อหา ทำให้ทุกช่องระวังตัว ออกมาคล้ายกันหมด ถ้าบรรยากาศของเสรีภาพผ่อนคลายกว่านี้สักนิด ก็จะทำให้ทีวีดิจิตอลทั้ง 26 ช่องแข่งขันกันที่เนื้อหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เข้มข้นกว่านี้

ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตา ได้แก่ หน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งมาตรา 73 และมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ของ กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีโทรทัศน์ช่อง 11) กองทัพบก(สถานีโทรทัศน์ช่อง 5) บริษัท อสมท จำกัด มหาชน(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9)

วาระการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย กรณีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และกรณีอื่น ๆ วาระการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ของ บ.ซีทีเอช เคเบิล จำกัด ครั้งที่ 4

วาระเพื่อทราบผลการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ตามแผนการขยายโทรทัศน์ ณ วันที่ 1 ก.พ. 59 จำนวน 63 สถานี แบ่งเป็น 39 สถานีหลัก และ 24 สถานีเสริม ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่าย ได้แก่ กองทัพบก อสมท ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินการติดตั้งตามแผนที่วางไว้ ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งในระยะแรก และวาระอื่น ๆ ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้ .

ภาพประกอบ:สำนักข่าวทีนิวส์