คนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ3ของโลก

ที่มา : Posttoday วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.posttoday.com

คนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ3ของโลก

สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เผยส่วนใหญ่ใช้วิธีแขวนคอ พบสาเหตุจากดื่มสุรา-ป่วยซึมเศร้า-ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. น.พ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 คนต่อปี หรือ กว่า 300 คนต่อเดือน ถือเป็นอันดับสามของโลก รองจาก สวีเดน,สแกนดิเนเวีย และ ญี่ปุ่นที่มีอัตราการฆ่าตัวตายมากสุดในโลก

ปัจจุบันมีสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงขึ้น ในจำนวนนี้ 70% ฆ่าตัวตายด้วยวิธีแขวนคอ รองลงมาประมาณ 20% ใช้ยาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง และอีกประมาณ 10% เลือกวิธียิงตัวตาย ซึ่งผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

น.พ.ยงยุทธพบว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายคือ การดื่มสุรา ที่มักพบในผู้ที่ดื่มสุราจัดทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติป่วยโรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางรายเกิดความคิดไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานทำให้คิดสั้น และที่พบมากคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัว ผิดหวังเรื่องความรัก ขาดการดูแลเอาใจใส่