ไทยติดอันดับโลกเจ้าแห่งความเหลื่อมล้ำ

ที่มา : Posttoday วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.posttoday.com

ไทยติดอันดับโลกเจ้าแห่งความเหลื่อมล้ำ

ไทยติด 1 ใน 10 เจ้าแห่งความเหลื่อมล้ำ ปธ.กมธ.เศรษฐกิจฯ สปช.ชี้พลัง “ภาคประชาสังคม”จุดเปลี่ยนสร้างความเป็นธรรมในสังคมเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่โรงแรมโรงแรมบางกอก ชฎา ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีเครือข่าย เปิดเวทีเสวนา ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง : สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 2 ประเด็น “ประชาสังคมเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาว่า ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฝั่งรากลึกมายาวนาน มีต้นต่อมาจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่ใช้เงินเป็นตัวชี้วัดคนมีเงินมีโอกาสและอำนาจมากกว่า สามารถซื้อตำแหน่ง ซื้อได้แม้กระทั่งบาปบุญคุณโทษทำให้คนจนและคนมีความรู้น้อยกว่า ถูกเอาเปรียบ อีกทั้งระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรม มีข้อยกเว้นและเอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยมากกว่าคนจน รวมทั้งระบบงบประมาณที่ลำเอียงโดยเป็นประโยชน์ต่อคนมีรายได้สูงมากกว่าคนยากจน จึงยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำขยายฐานขึ้นเรื่อยๆ ภาคประชาสังคมนับเป็นพลังใหม่ที่มีเข้ามามีส่วนในการแบ่งปันอำนาจรัฐจากโครงสร้างอำนาจรัฐเดิมที่อยู่ในกลุ่มข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ และหากได้รับการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง จะช่วยเปลี่ยนสมการและแบ่งอำนาจในสังคมยุคใหม่