เสวนา “ปรากฏการณ์สรยุทธ กับ หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองของสื่อ”

ปรากฎการณ์สรยุทธ

ชมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ได้ที่ youtube.com/watch?v=KFH90gSPO3A