Category Archives: กิจกรรม

การเสวนา

ผลการศึกษา เนื้อหาเพศสัมพันธ์โดยนัยทางดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมยั่งยืน ชั้น 34 SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เวลา 9.30-12.30 น.

เสวนา “ปรากฏการณ์สรยุทธ กับ หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองของสื่อ”

การสื่อสารในสื่อสังคมต่อกรณีองค์กรวิชาชีพสื่อให้ช่อง 3 ทบทวนการทำหน้าที่ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

สรุปสาระจากสนทนาวิชาการ วิพากษ์ผลงานการศึกษาวิจัยของมีเดียมอนิเตอร์ 2559

การประชุมวิชาการมีเดียมอนิเตอร์ ประจำปี 2559 “สื่อมวลชนศึกษาในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม” วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ ห้องประชุม 1101 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการมีเดียมอนิเตอร์ ประจำปี 2559 : สื่อมวลชนศึกษาในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม

ผลการศึกษาวิจัย “การกำหนดวาระข่าวสารแบบข้ามสื่อ(Inter-media Agenda Setting) กับการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้สื่อ (User-generated Content) เพื่อการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม” โดย อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

สรุปสาระงานเสวนา เรื่อง “เหตุระเบิดราชประสงค์…สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร”

สรุปสาระงานเสวนา เรื่อง “เหตุระเบิดราชประสงค์…สื่อและสังคมได้บทเรียนอะไร” วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30-12.30 น. ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวถึงเหตุที่มาของกิจกรรมว่า  การระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 ตามมาด้วยการระเบิดที่ท่าน้ำสาทร เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันและร้ายแรง มีเดียมอนิเตอร์ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนทั้งในช่วงหลังการระเบิดและช่วงที่จับผู้ต้องสงสัยได้ การศึกษาเพิ่งเสร็จสิ้นลง ด้วยมีหน่วยการศึกษาและประเด็นการวิเคราะห์จำนวนมาก เพื่อให้ผลการศึกษาที่โครงการและทีมงานทั้งที่ปรึกษาได้ลงทุนลงแรงไป เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะกรณีมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก แม้ไม่อยากให้เกิดก็ตาม...

ดาวน์โหลดการนำเสนอผลการศึกษา “เหตุระเบิดราชประสงค์สื่อ เเละสังคมได้บทเรียนอะไร”

  ดาวน์โหลดการนำเสนอผลการศึกษา “เหตุระเบิดราชประสงค์สื่อ เเละสังคมได้บทเรียนอะไร” การนำเสนอรอบระเบิด

การกำกับดูแล “โฆษณา” ในรายการสำหรับเด็ก และ ในทีวีช่องเด็ก เยาวชนฯ ที่รอ กสทช.

เป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธว่าโฆษณาเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของรายการโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์โดยทั่วไป ไม่เว้นแม้กระทั่งรายการสำหรับเด็ก รวมทั้งกลุ่มสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ที่มีจุดประสงค์ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระและบันเทิงอย่างเหมาะสม แต่ก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยเม็ดเงินจากการโฆษณาเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงการทำงาน ประเทศไทย เคยมีความพยายามในการกำกับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ อย่างคำนึงถึงผลกระทบต่อเด็ก ในระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์และระยะเวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเด็กทางสถานีวิทยุโทรทัศน์” ลงวันที่ 18 มกราคม 2551  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เพียง 1 สัปดาห์ต่อมา คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ....

สื่อกับการให้ความหมายเรื่อง “เพศ”

ปรากฎการณ์ละครทีวีซีรีส์ยอดฮิตเรื่องฮอร์โมน ที่นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตของวัยรุ่นมัธยมปลายและสอดแทรกเรื่องเพศเข้าไปด้วย ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย นอกจากผู้ชมจะนั่งติดขอบจอโทรทัศน์ในเวลาที่ออกอากาศแล้ว ยังสามารถตามเข้าไปดูในเว็บไซต์ยูทูบ ซึ่งบางตอนมียอดผู้ชมถึง 3 ล้านครั้ง หรือมิวสิควิดีโอบางเพลงที่มีเนื้อหาสองแง่สามง่าม แสดงภาพความเซ็กซี่ของนักร้อง นักเต้น ก็ได้รับความนิยมดุจเดียวกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งปิดลับที่คนให้ความสนใจกันอย่างเปิดเผย และสื่อก็รู้ดีว่าจะ “เล่น” กับความสนใจของผู้ชมในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อนำมาซึ่งการขายโฆษณาและสินค้าตามมา   ความจริงแล้วเรื่องเพศเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนเรามากที่สุด แต่กลับถูกพูดออกมาโดยมีอคติได้น้อยที่สุด สื่อสารมวลชนเป็นกลไกหนึ่งในสังคมที่จับเอาความสนใจใคร่รู้ในเรื่องเพศมานำเสนออย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของข่าว ละคร มิวสิควิดีโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย   หากพิจารณาถึงเนื้อหาเรื่องเพศที่สื่อนำเสนอไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม อาจจัดแบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มได้ใน 2 ลักษณะ...

สื่อกับการให้ความหมาย”ความงาม”

นิยาม “ความงาม” ในสังคมไทยนั้น แตกต่างกันไปแต่ละยุค  สมัยโบราณมีความคิดเรื่อง “เบญจกัลยาณี” คือ หญิงที่มีคุณสมบัติความงาม 5 อย่าง ได้แก่ ผมงาม ริมฝีปากงาม ฟันงาม (ฟันเรียงเท่ากันเป็นระเบียบ โดยฟันดำคือฟันที่สวย) ผิวงาม (ผิวละเอียด ขาวหรือขาวเหลือง) และวัยงาม (ดูไม่แก่ตามวัย) หญิงนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นคนงาม หากจะถามว่าความงามในอุดมคติของสาวยุคนี้อยู่ที่สิ่งใด หนึ่งในกลุ่มคำตอบที่ได้รับคือความขาว ผอม และดูอ่อนเยาว์ และถ้าถามต่อไปว่าแล้วทำไมสาว ๆ จึงต้องปฏิบัติตัวให้ไปสู่คุณลักษณะเหล่านั้น บางคนอาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนนัก ในขณะที่บางรายอาจจะบอกว่า ก็ใคร...

“สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า” ด้านไสยศาสตร์-โหราศาสตร์

  รายการสยองขวัญเขย่าหน้าจอทีวี  โฆษณาวัตถุมงคลผ่านรายการโทรทัศน์  รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ความเชื่อในสิ่งเร้นลับ ตลอดจนถึงการทำนายโชคชะตาตามหน้าจอทั้งฟรีทีวีและทีวีดาวเทียม หากมองด้วยสายตาของคนที่ตั้งคำถามเชิงวิพากษ์วิจารณ์ คงอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่า “ดูกันเข้าไปได้อย่างไร” ไม่เห็นจะมีอะไรประเทืองปัญญา แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจย้อนกลับมาว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันของสองวาทกรรมชุดความรู้ความหมายที่เกี่ยวกับศรัทธาของผู้คน แม้ว่าโลกจะมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีไปมากมายเพียงใด แต่เรื่องของความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนายังคงเป็นสิ่งที่จำหลักมั่นคงในจิตใจของผู้คน เพียงแต่จะแสดงออกมาในระดับที่มากหรือน้อยแตกต่างกันไป และเมื่อพูดถึงศาสนาแล้วยังมีอีกสองคำที่ตามติดมา คือไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ที่แม้ว่าจะเป็นอีกชุดของระบบความรู้ความเชื่อ แต่ทั้งสองสิ่งนี้กลับดำรงอยู่ได้โดยแอบอิงกับศาสนามาโดยตลอด รายการที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ นั้นเป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์เหนือธรรมชาติ  เวทมนตร์ คาถา การปลุกเสก พิธีกรรม และเรื่องลี้ลับต่างๆ   ส่วนรายการที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ เน้นเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาบุคคล ดวงชะตาบ้านเมืองด้วยวิธีการต่าง ๆ...