Category Archives: กิจกรรม

มีเดียมอนิเตอร์และสคส. พบสื่อยังผลิตซ้ำความรุนแรงและอคติทางเพศ (Press Release)

                  มีเดียมอนิเตอร์และสคส. พบสื่อยังผลิตซ้ำความรุนแรงและอคติทางเพศ กรณีศึกษาละครซิทคอมในฟรีทีวี ก.ย. 55 และ ข่าวหน้า 1 ไทยรัฐและมติชนรายวัน 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 55   มีเดียมอนิเตอร์และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)  ได้ศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงและอคติทางเพศที่ปรากฏในละครซิทคอมทางฟรีทีวี และหน้า 1  หนังสือพิมพ์สองฉบับ ในปี 2555 เพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเรื่องความรุนแรงและอคติทางเพศที่ปรากฏในละครซิทคอมทางฟรีทีวีที่มีเดียมอนิเตอร์ ดำเนินการเมื่อปี 2550 (เรื่องอคติและภาพตัวแทนในละครซิทคอม) และผลการศึกษาที่มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง...

ด่วน…..เลื่อนจัดกิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็น 6 ธันวาคม

    ด่วน…..เลื่อนจัดกิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็น 6 ธันวาคม นี้ ตามที่มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (ส.ค.ส.) ประกาศจัดงานเพื่อร่วมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการผลิตซ้ำ ความรุนแรงและอคติทางเพศ" และ ข้อเสนอต่อสื่อมวลชน “นำเสนออย่างไรจึงไม่ผลิตซ้ำความรุนแรงและอคติทางเพศ”  ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.00 – 16.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นั้น ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวันที่ 24...

ผลการศึกษารอบ “ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สะท้อนผ่านฟรีทีวีในวิกฤตน้ำท่วม” นำเสนอในงานสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 3

  ผลการศึกษา “ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สะท้อนผ่านฟรีทีวีในวิกฤตน้ำท่วม”  สะท้อนโลกทัศน์และการทำงานของสื่อโทรทัศน์ กับ ผลจากโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 เมษายน 2555 โครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ได้จัดกิจกรรมนำเสนอและรับฟังความเห็นต่อ ผลการศึกษาเรื่อง “ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สะท้อนผ่านฟรีทีวีในวิกฤตน้ำท่วม” ที่ลานกิจกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ เริ่มด้วยการนำเสนอ โดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ ซึ่งกล่าวว่า...

สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา “Hate Speech ในเว็บไซต์ และทีวีดาวเทียม การเมือง” และ การเสวนา “การสื่อสารความเกลียดชังกับผลกระทบต่อสังคม”

พบการสื่อสารความเกลียดชังทั้งในเว็บไซต์และทีวีดาวเทียม การเมือง โดยในเว็บไซต์ “แรงกว่า” เสวนา”การสื่อสารความรุนแรงกับผลกระทบต่อสังคม”มีข้อเสนอให้ช่วยกันลดการสื่อสารความเกลียดชัง และเพิ่มการแสดงความเห็นทางการเมืองที่มีเหตุผล ปราศจากการเหมากลุ่ม และตัดสิน หรือบริภาษรุนแรง     การศึกษารอบ Hate Speech ในเว็บไซต์การเมืองและทีวีดาวเทียมช่องการเมือง ของมีเดียมอนิเตอร์เป็นการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความชัดแย้งทางการเมือง คือ กรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 วาระ 3 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ทางการเมืองอื่นอีก ได้แก่ กรณีการชะลอลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 กรณีโหวตล้มค้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการโต้ตอบระหว่างนายพานทองแท้...

Press Release การศึกษา “Hate Speech ในเว็บไซต์ และทีวีดาวเทียม การเมือง”

  พบการสื่อสารความเกลียดชังทั้งในเว็บไซต์และทีวีดาวเทียม การเมือง โดยในเว็บไซต์ “แรงกว่า” การศึกษารอบ Hate Speech ในเว็บไซต์การเมืองและทีวีดาวเทียมช่องการเมือง ของมีเดียมอนิเตอร์เป็นการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความชัดแย้งทางการเมือง คือ กรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 วาระ 3 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ทางการเมืองอื่นอีก ได้แก่ กรณีการชะลอลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 กรณีโหวตล้มค้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการโต้ตอบระหว่างนายพานทองแท้ ชินวัตร กับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผ่านเฟสบุ๊ค และกรณีทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง เช่น คดีสนามกอล์ฟอัลไพน์...

กำหนดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ๒๕๕๕ ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๓

                        กำหนดการ ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน  ประจำปี ๒๕๕๕ ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.     ณ  ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (ห้อง-๖-๑) สำนักอธิการบดี   ชั้น ๖   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ(Media...

มีเดียมอนิเตอร์เชิญร่วมงานนำเสนอผลการศึกษาและฟังการเสวนา “การสื่อสารความเกลียดชังกับผลกระทบต่อสังคม”

มีเดียมอนิเตอร์ เชิญร่วมงานนำเสนอผลการศึกษาและฟังการเสวนา “การสื่อสารความเกลียดชังกับผลกระทบต่อสังคม”   ในช่วงความขัดแย้งกรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ‘50 วาระ 3 โครงการมีเดียมอนิเตอร์ ได้สุ่มเลือกศึกษากระทู้และพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองจาก 6 เว็บไซต์ คือ ขบวนการเสรีไทย (http://webboard.serithai.net -สภากาแฟ) พันทิป (www.pantip.com/cafe/rajdumnern-ห้องราชดำเนิน)  Internet to Freedom (http://www.internetofreedom.com-สังคม/การเมือง) ผู้จัดการออนไลน์ (www.manager.co.th-เว็บบอร์ดหมวดการเมือง) ประชาไท (www.prachatai.com-เศรษฐกิจการเมือง) และเว็บไซต์ประชาทนธิปไตย (www.prachathon.org-พาราเซตามอล) ในช่วงวันที่ 12-18 มิถุนายน 2555...

เวทีวิพากษ์: กรุงเทพฯ 2555 ท่วม/ไม่ท่วม: (นักข่าว) เอาอยู่ไหม?

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ได้จัดเสวนาเชิงวิพากษ์เรื่อง กรุงเทพฯ 2555 ท่วม/ไม่ท่วม: (นักข่าว) เอาอยู่ไหม? ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) ผู้ร่วมเสวนา 1. ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียร 4....

มีเดียมอนิเตอร์รับสมัครผู้ร่วมงาน

มีเดียมอนิเตอร์รับสมัครผู้ร่วมงาน   ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สื่อ จำนวน              3 อัตรา   ความรับผิดชอบ  ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อและสังคม ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สำรวจข้อมูล จัดทำกรอบการศึกษา พัฒนาวิธีวิทยา ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สื่อ จัดทำรายงาน   คุณสมบัติ             ชอบและสนใจในเนื้อหาและเหตุการณ์ด้านสื่อ เทคโนโลยีสื่อ การสื่อสาร  และการสื่อสารมวลชน มีความตื่นตัว พร้อมเรียนรู้ ชอบศึกษาค้นคว้า และพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์  สามารถใช้ภาษาได้ดี  มีทักษะในการเขียนรายงานทางวิชาการ  ...

มีเดียมอนิเตอร์เชิญชวนคณะผู้สนใจร่วมทำงาน การมอนิเตอร์รายการโทรทัศน์ รูปแบบ Reality Show , Game Show และ Contest

มีเดียมอนิเตอร์เชิญชวนคณะผู้สนใจร่วมทำงาน การมอนิเตอร์รายการโทรทัศน์ รูปแบบ Reality Show , Game Show และ Contest    คุณสมบัติผู้ร่วมงาน  เป็นคณะบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือ ความสนใจ ในงานการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา และ วิธีการนำเสนอ ของ ฟรีทีวี ในประเทศไทย คือ ช่อง 3   ช่อง 5  ช่อง 7 ช่อง 9...