Category Archives: ผลการศึกษา

รายงาน (ฉบับย่อ) การศึกษาเรื่อง “การนำเสนอของสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ ในเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมและท่าน้ำสาทร กับเหตุการณ์จับผู้ต้องสงสัย”

รายงาน (ฉบับย่อ) การศึกษาเรื่อง “การนำเสนอของสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ ในเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมและท่าน้ำสาทร กับเหตุการณ์จับผู้ต้องสงสัย” เขียนโดย อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการงานการศึกษาวิจัย โครงการ Media Monitor ต้นฉบับรายงานฉบับย่อ

ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

ที่มา : NBTC Rights วันที่ 9 กันยายน 2558 http://nbtcrights.com ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยลงประกาศในราชกิจนุเบกษา วันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ที่ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบกิจการดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่...

แม้มีช่องทีวีสำหรับเด็ก แต่มีเดียมอนิเตอร์ไม่พบรายการเรต “ป” เช่นเดียวกับการศึกษาฟรีทีวี 6 ช่อง “เมื่อ 7 ปีที่แล้ว”

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 29 ส.ค. 2557     ผลการศึกษาผังและเนื้อหารายการทีวีดิจิตอล ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 สถานี ได้แก่ 1) ช่อง 3 Family 2) MCOT Family และ 3) Loca  ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2557 ของมีเดียมอนิเตอร์ พบรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไปมากถึง 65%...

กลยุทธโฆษณาส่งผลแรงจูงใจการบริโภคของเด็ก

ที่มา: ไทยพีบีเอส วันที่ 10 ส.ค. 2557 news.thaipbs.or.th     กลยุทธการโฆษณาที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีอิทธิพลจูงใจให้เด็กและเยาวชนหันมาบริโภคขนม น้ำอัดลมหรือของที่ไม่มีประโยชน์ ได้ทำให้ทั้งนักโภชนาการและนักจิตวิทยาเด็กเป็นห่วงว่าอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว   ขนมธัญพืชอบกรอบ น้ำเก็กฮวยหวานน้อย เป็นอาหารว่างที่ตัวแทนผู้ปกครองนำมาแจกให้แก่นักเรียน ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้ปกครองจะช่วยกันคัดสรรเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ในทุกสัปดาห์ นอกเหนือจากขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม แม้เป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะขนมกับเด็กเป็นของคู่กัน และปัจจุบันสื่อโฆษณาเข้ามามีอิทธิพลต่อการบริโภคของเด็กมาก ผู้ปกครองหลายครอบครัวจึงต้องเสริมสร้างความเข้าใจ กำหนดกติกาการกินของบุตรหลาน   มีเดียมอนิเตอร์และภาคีเครือข่ายได้สำรวจโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กที่ออกอากาศทางฟรีทีวี พบว่าร้อยละ 94 เป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธเพื่อจูงใจเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการใช้ดารา ตัวการ์ตูน...

โฆษณาจูงใจเด็กบริโภคอาหารไม่มีประโยชน์

ที่มา: ไทยพีบีเอส วันที่ 10 ส.ค. 2557 news.thaipbs.or.th     ความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะเป็นโรคอ้วนและขาดสารอาหาร มีเพิ่มมากขึ้น จากการใช้โฆษณาอาหาร เครื่องดื่ม ขนมกรุบกรอบ ที่จูงใจให้ซื้อมาบริโภค โดยที่การควบคุม ดูแล ยังไม่ดีพอ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเด็ก และช่วยสร้างความเข้าใจให้พวกเขารู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา

มีเดียมอนิเตอร์พบ “หนังสือพิมพ์กีฬา” มีเนื้อหา “การพนันบอลโลก 2014” มากที่สุด เสนอให้มี กลไกการกำกับดูแลสื่อ และสื่อสารการพนันกีฬา ทุกประเภท

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 5 ส.ค. 2557     มีเดียมอนิเตอร์พบ “หนังสือพิมพ์กีฬา” มีเนื้อหา “การพนันบอลโลก 2014” มากที่สุด เสนอให้มี กลไกการกำกับดูแลสื่อ และสื่อสารการพนันกีฬา ทุกประเภท   ผลการศึกษาเนื้อหาการพนันฟุตบอลโลก 2014 รอบ 32 ทีม และรอบ 8 ทีม แสดงให้เห็นว่า สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีความระมัดระวังในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพนัน โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลทั่วไป(I) เป็นหลัก  มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเนื้อหาประเภทการทำนายผล...

“พิษภัย” ที่แฝงมาใน “โฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม” ในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 25 ก.ค. 2557     จากผลการศึกษา เรื่อง “การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก ทางฟรีทีวี ช่อง3, 5, 7 และ ช่อง9” ของ มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(FHP) พบว่า ร้อยละ 94 ของอาหารและเครื่องดื่มที่โฆษณา มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม แต่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาเพื่อโน้มน้าวเชิญชวนให้บริโภค ทั้งการใช้พรีเซ็นเตอร์ดารา คนดัง ตัวการ์ตูน การทำให้อาหารมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง การเน้นเรื่องรสชาติ...

‘Unhealthy Diet’ โฆษณาแฝงภัยร้ายใน ‘รายการเด็ก’ INFOGRAPHIC

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 22 ก.ค. 2557     คลิ้กเพื่อดูภาพขยาย   มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้ศึกษา การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก ทางฟรีทีวี 4 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3, 5, 7 และ ช่อง 9   พบว่า ร้อยละ 94 ของอาหารและเครื่องดื่มที่โฆษณา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม..  ...

‘ความจริง’ ในโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก

ที่มา: waymagazine วันที่ 18 ก.ค. 2557 waymagazine.org     มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้ศึกษา การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก ทางฟรีทีวี 4 ช่อง ได้แก่ ช่อง3, 5, 7 และ ช่อง9 พบว่า ร้อยละ 94 ของอาหารและเครื่องดื่มที่โฆษณา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น การโฆษณายังใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นดาราดัง คนที่มีชื่อเสียง ใช้การ์ตูน และการใช้...

จี้ “กสทช.”และ “อย.”เข้มงวดการกำกับดูแลโฆษณาอาหาร เพื่อคุ้มครอง “สุขภาวะเด็ก”

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 16 ก.ค. 2557     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และ สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?”  ...