Category Archives: ข่าวเผยแพร่

ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

ที่มา : NBTC Rights วันที่ 9 กันยายน 2558 http://nbtcrights.com ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยลงประกาศในราชกิจนุเบกษา วันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ที่ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบกิจการดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่...

แม้มีช่องทีวีสำหรับเด็ก แต่มีเดียมอนิเตอร์ไม่พบรายการเรต “ป” เช่นเดียวกับการศึกษาฟรีทีวี 6 ช่อง “เมื่อ 7 ปีที่แล้ว”

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 29 ส.ค. 2557     ผลการศึกษาผังและเนื้อหารายการทีวีดิจิตอล ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 สถานี ได้แก่ 1) ช่อง 3 Family 2) MCOT Family และ 3) Loca  ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2557 ของมีเดียมอนิเตอร์ พบรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไปมากถึง 65%...

มีเดียมอนิเตอร์พบ “หนังสือพิมพ์กีฬา” มีเนื้อหา “การพนันบอลโลก 2014” มากที่สุด เสนอให้มี กลไกการกำกับดูแลสื่อ และสื่อสารการพนันกีฬา ทุกประเภท

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 5 ส.ค. 2557     มีเดียมอนิเตอร์พบ “หนังสือพิมพ์กีฬา” มีเนื้อหา “การพนันบอลโลก 2014” มากที่สุด เสนอให้มี กลไกการกำกับดูแลสื่อ และสื่อสารการพนันกีฬา ทุกประเภท   ผลการศึกษาเนื้อหาการพนันฟุตบอลโลก 2014 รอบ 32 ทีม และรอบ 8 ทีม แสดงให้เห็นว่า สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีความระมัดระวังในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพนัน โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลทั่วไป(I) เป็นหลัก  มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเนื้อหาประเภทการทำนายผล...

“พิษภัย” ที่แฝงมาใน “โฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม” ในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 25 ก.ค. 2557     จากผลการศึกษา เรื่อง “การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก ทางฟรีทีวี ช่อง3, 5, 7 และ ช่อง9” ของ มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(FHP) พบว่า ร้อยละ 94 ของอาหารและเครื่องดื่มที่โฆษณา มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม แต่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาเพื่อโน้มน้าวเชิญชวนให้บริโภค ทั้งการใช้พรีเซ็นเตอร์ดารา คนดัง ตัวการ์ตูน การทำให้อาหารมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง การเน้นเรื่องรสชาติ...

จี้ “กสทช.”และ “อย.”เข้มงวดการกำกับดูแลโฆษณาอาหาร เพื่อคุ้มครอง “สุขภาวะเด็ก”

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 16 ก.ค. 2557     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และ สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?”  ...

มีเดียมอนิเตอร์ พบ หนังสือพิมพ์กีฬา มีเนื้อหาที่นำไปใช้ในการพนันฟุตบอลโลก 2014 มากกว่าสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 4 ก.ค. 2557     มีเดียมอนิเตอร์ พบ หนังสือพิมพ์กีฬา มีเนื้อหาที่นำไปใช้ในการพนันฟุตบอลโลก 2014  มากกว่าสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง   การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ในรอบ 32 ทีม หรือ รอบแรกของการแข่งขัน  มีเดียมอนิเตอร์ ได้ทำการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ใน สื่อหนังสือพิมพ์กีฬา 5 ฉบับ ได้แก่  สตาร์ซอคเก้อร์  สปอร์ตพูล   สปอร์ตแมน ...

ข้อเสนอนโยบายว่าด้วยการดูแลการโฆษณาสารกำจัดศัตรูพืช

ที่มา: ประชาไท วันที่ 14 พ.ย. 2556 prachatai.com     มีเดียมอนิเตอร์จัดทำข้อเสนอภาครัฐหลังทำการศึกษาพบโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขัดแนวทางปฏิบัติของ FAO อันอาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้และประชาชนผู้บริโภค   14 พ.ย. 2556 วานนี้ (13 พ.ย.) ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี สาทร มีเดียมอนิเตอร์ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) จัดกิจกรรมนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “เกณฑ์ FAO กับการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสื่อไทย” และรับฟังความเห็นต่อการจัดทำข้อเสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเริ่มด้วยการนำเสนอสาระสำคัญของการศึกษาและข้อเสนอแนะโดย ดร.เอื้อจิต...

Press Release การศึกษา “Hate Speech ในเว็บไซต์ และทีวีดาวเทียม การเมือง”

    พบการสื่อสารความเกลียดชังทั้งในเว็บไซต์และทีวีดาวเทียม การเมือง โดยในเว็บไซต์ “แรงกว่า” การศึกษารอบ Hate Speech ในเว็บไซต์การเมืองและทีวีดาวเทียมช่องการเมือง ของมีเดียมอนิเตอร์เป็นการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความชัดแย้งทางการเมือง คือ กรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 วาระ 3 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ทางการเมืองอื่นอีก ได้แก่ กรณีการชะลอลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 กรณีโหวตล้มค้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการโต้ตอบระหว่างนายพานทองแท้ ชินวัตร กับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผ่านเฟสบุ๊ค และกรณีทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง เช่น...

การสื่อสารทางการเมือง ในเฟซบุ๊กและหนังสือพิมพ์ออนไลน์: กรณี V For Thailand (Press)

  มีเดียมอนิเตอร์เผย V for Thailand สื่อสารการเมืองแบบไร้แกนนำ ชูแนวคิดนิรนามภาคประชาชน ชวนล้มระบอบทักษิณ แต่เน้นการชุมนุมออนไลน์สู่ออฟไลน์ มากกว่าการสร้างและสื่อสารการเมืองด้วยข้อมูลเชิงลึก ส่วนหนังสือพิมพ์ออนไลน์นำเสนอปรากฎการณ์ V for Thailand เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง ด้วยมุมมองอย่างการเมืองกระแสหลัก มากกว่าเป็นขบวนการของกลุ่มนิรนามภาคประชาชน ======================= ช่วงกลางปี 2556 เกิดปรากฏการณ์ชุมนุมทางการเมืองแบบนิรนามของกลุ่มวีฟอร์ไทยแลนด์ที่ใช้  เฟซบุ๊กในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล (Online) และนัดหมายการชุมนุมทางการเมือง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (Offline) ข้อมูลเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 พบว่าเพจ...

#4 รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าวทีวี : กรณีการชุมนุมของประชาชน 11กุมภาฯ

การศึกษาเรื่อง “รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ ฟรีทีวี (3, 5, 7, 9 11 และ itv): กรณีการชุมนุมของประชาชน 11กุมภาฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ในมิติเชิงปริมาณ:สำรวจสัดส่วนเวลา, ปริมาณเนื้อหาการรายงานข่าว “การชุมนุม 11 กุมภาฯ” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่องว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ในมิติเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การรายงานข่าวในประเด็น ความสมดุล, ความเป็นธรรม, และความเป็นกลางของการรายงานข่าวนั้นๆ ในแต่ละช่องสถานี โดยศึกษาจาก “เนื้อข่าว” ที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและการชุมนุม...