Category Archives: รายงานและวิจัย

วาระดิจิทัลของคสช.: สองเดือนแรก – ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

ที่มา: เครือข่ายพลเมืองเน็ต วันที่ 19 ส.ค. 2557 thainetizen.org     ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล และ วิภาวี พงษ์ปิ่น – เครือข่ายพลเมืองเน็ต รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นรายงานสถานการณ์การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตและการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สองเป็นการรายงานความเปลี่ยนแปลงในนโยบายสื่ออินเทอร์เน็ตและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายชื่อหน้าเว็บที่ถูกปิดกั้นและประกาศและคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในภาคผนวก การเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่การประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ 20 พ.ค. 2557 เก็บข้อมูลประกาศและคำสั่งคสช.ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2557 (ครบรอบสองเดือน) และเก็บข้อมูลปฏิกริยาจากภาคส่วนอื่นๆ ต่อถึงวันที่ 28 ก.ค. 2557 การควบคุมสื่อออนไลน์ การปิดกั้นการเข้าถึง การสอดส่องพฤติกรรม การควบคุมการแสดงออก...

เปิดรายชื่อห้าง-ตลาดสด ประเภทผัก-ผลไม้ ที่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างมากสุด

ที่มา: ไทยพับลิก้า วันที่ 18 ส.ค. 2557 thaipublica.org     หลังจากสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้นำเสนอข่าว เปิดผลสำรวจ “เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” พบสารพิษตกค้างกว่า 50% ในผักผลไม้กว่าทั้งในห้างค้าปลีก-ตลาดทั่วไป ระบุเครื่องหมาย “Q”เยอะสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกันแถลงข่าวเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้   นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวว่า ในปีนี้ทางหน่วยงานได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างมาแล้ว 2 ครั้ง คือในเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการ...

เปิดผลสำรวจ “เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ” พบสารพิษตกค้างกว่า 50% ในผักผลไม้กว่าทั้งในห้างค้าปลีก – ตลาดทั่วไป ระบุเครื่องหมาย ” Q “เยอะสุด

ที่มา: ไทยพับลิก้า วันที่ 7 ส.ค. 2557 thaipublica.org     เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(Thai-PAN)เปิดเผยผลการสุ่มตรวจผัก ผลไม้ระหว่างเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2557 จากตลาดทั่วไป ห้างค้าปลีกผลปรากฏว่ามีสารตกค้างในสัดส่วนที่สูงมากทั้งในห้างค้าปลีก ตลาดทั่วไป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน Q หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย   โดยสารทั้ง 5 ตัว ที่พบตกค้างในผักได้แก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล อะซีเฟต ไดเมโทเอต และคาร์เบนดาซิมสารเคมีเหล่านี้เป็นสารประเภทดูดซึม (systemic) หมายถึง สารเคมีกลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการดูดซึมเข้าไปในต้นพืชโดยอาจเข้าไปทางราก...

“พิษภัย” ที่แฝงมาใน “โฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม” ในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 25 ก.ค. 2557     จากผลการศึกษา เรื่อง “การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก ทางฟรีทีวี ช่อง3, 5, 7 และ ช่อง9” ของ มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(FHP) พบว่า ร้อยละ 94 ของอาหารและเครื่องดื่มที่โฆษณา มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม แต่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาเพื่อโน้มน้าวเชิญชวนให้บริโภค ทั้งการใช้พรีเซ็นเตอร์ดารา คนดัง ตัวการ์ตูน การทำให้อาหารมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง การเน้นเรื่องรสชาติ...

Press release: เสนอผลการศึกษา “บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง”

ที่มา: NBTC Policy Watch วันที่ 21 ก.ค. 2557 nbtcpolicywatch.org     Thai Law Watch และ NBTC Policy Watch เสนอแก้ พ . ร . บ . องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพิ่มธรรมมาภิบาล กสทช .   วันที่ 21 กรกฎาคม โครงการ Thai Law Watch ร่วมกับโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) จัดแถลงรายงานวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์...

การควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557 : งานวิจัยโดย Citizen Lab

ที่มา: เครือข่ายพลเมืองเน็ต วันที่ 10 ก.ค. 2557 netizen.cc     “การควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557 (Information controls during Thailand’s 2014 Coup)” งานวิจัยโดย Citizen Lab มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา   Citizen Lab ได้ทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศไทยระหว่าง 22 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2557 โดยใช้การทดสอบหลายวิธีเพื่อดูว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และวิเคราะห์การรวมศูนย์ของโครงสร้างพื้นฐานในการคัดกรองเนื้อหา...

งานศึกษา NBTC Policy Watch ติดตามราคาค่าบริการ 3G ภายหลังการให้บริการ 1 ปีพบว่าค่าบริการ 3G ส่วนใหญ่ยังลดลงไม่ถึง 15% ตามที่ กสทช. กำหนด

ที่มา: NBTC Policy Watch วันที่ 30 มิ.ย. 2557 nbtcpolicywatch.org     งานศึกษา NBTC Policy Watch ติดตามราคาค่าบริการ 3G ภายหลังการให้บริการ 1 ปีพบว่าค่าบริการ 3G ส่วนใหญ่ยังลดลงไม่ถึง 15% ตามที่ กสทช . กำหนด   เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์...

เปิดสมุดปกขาว จากองค์กรผู้บริโภคถึง กสทช. ‘ราคาคูปอง 1,000 บาท ใครได้ประโยชน์ ?’

ที่มา: ประชาไท วันที่ 17 มิ.ย. 2557 www.prachatai.com/journal     17 มิ.ย.2557 สารี อ๋องสมหวัง และตัวแทนคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ยื่นเอกสารสมุดปกขาว “ราคาคูปอง 1,000 บาท ใครได้ประโยชน์ ?” ต่อ ฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ กสทช. พร้อมเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน สมุดปกขาวดังกล่าว มีเนื้อหาดังนี้ 0000 เอกสารสมุดปกขาว ราคาคูปอง 1,000 บาท...

สถานการณ์และแนวโน้มด้านสื่อของประเทศไทย ปี 2557 และในอีก 3 ปี (2558-2560) และ 7 ปี ข้างหน้า (สิ้นปี 2564)

ที่มา: สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (Promotion of Healthy Lifestyle) สสส.   สถานการณ์และแนวโน้มด้านสื่อของประเทศไทย ปี 2557 และในอีก 3 ปี (2558-2560) และ 7 ปี ข้างหน้า (สิ้นปี 2564)   ภาพรวมภูมิทัศน์สื่อของไทย (โครงสร้างสื่อ การเข้าถึง การใช้สื่อของประชาชน นโยบายสื่อ) โครงสร้างสื่อ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นระบบดิจิตอล ทำให้เกิดช่องสัญญาณเพิ่มขึ้น  มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพิ่มขึ้นอีกมากและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เกิดการหลอมรวมสื่อ สื่อเก่าทั้งโทรทัศน์...