Category Archives: กิจกรรม

คลิปเสียง งานเสวนาเรื่อง “ทำไมสื่อจึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเเถลงต่อ สนช.”

คลิปเสียง งานเสวนาเรื่อง “ทำไมสื่อจึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเเถลงต่อ สนช.” วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าววิทยุเเละโทรทัศน์ไทย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ นำเสนอสาระสำคัญจากการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล” โดยมีคณะวิทยากร คือ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเชิดชาย มากบำรุง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม...

มีเดียมอนิเตอร์ พบสื่อโทรทัศน์ยังทำหน้าที่ไม่เต็มที่ในการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล

  มีเดียมอนิเตอร์ พบสื่อโทรทัศน์เน้นตรวจสอบนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ขณะที่ตรวจสอบนโยบายลดความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุด ทั้งยังทำหน้าที่ไม่เต็มที่ในการตรวจสอบแทนประชาชน รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายรัฐบาลที่นายกฯแถลงต่อสภานิติบัญญัติฯ   การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา นับเป็นเหตุการณ์น่าสนใจ เพราะเป็นการแถลงโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย ทั้งเกิดขึ้นในภาวะที่สังคมคาดหวังบทบาทรัฐบาลหลังรัฐประหาร ในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีเดียมอนิเตอร์จึงสนใจศึกษาการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการตรวจสอบ ที่หมายถึงการเปิดประเด็น การวิเคราะห์/ ตีความ  การเปิดพื้นที่เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย  รวมทั้งการทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของประชาชน   สื่อที่ศึกษา คือ โทรทัศน์ดิจิตอล...

มีเดียมอนิเตอร์พบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ Facebook เป็นช่องทางสื่อสารการตลาด ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมพฤติกรรมการดื่ม สร้างปฏิสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์

  มีเดียมอนิเตอร์พบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ Facebook เป็นช่องทางสื่อสารการตลาด ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมพฤติกรรมการดื่ม (Drinking Behavior)  สร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) มีการออกแบบการสื่อสารอย่างอาจเข้าข่าย “ขัดกฎหมาย” “เลี่ยงกฎหมาย” “ต้องตีความ”   เสนอ  “ปรับแก้กฎหมายให้เคร่งครัดในการกำกับดูแลการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ช่วงเวลาที่ศึกษา คือ วันที่ 11-17 ของเดือน เมษายน กรกฎาคม และ กันยายน 2557 เพจเฟซบุ๊กของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน...

สำรวจทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระพบส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะไพรม์ไทม์ 18.00-22.00 น.

สำรวจทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระพบส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะไพรม์ไทม์ 18.00-22.00 น. มีสถานีที่ยึดทั้งเกณฑ์สัดส่วนเวลาในภาพรวม และในช่วงไพร์ม แต่มี 1 ช่องที่ไม่เข้าเกณฑ์ใดเลย ตามประกาศของ กสทช.[1] ทีวีดิจิตอล “หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ”  ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสาร หรือ สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีการกระจายเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอรายการข่าวสาร หรือ สาระ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ชมส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ (ไพรม์ไทม์ 18.00-22.00 น.[2]) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด  นอกจากนี้ กสทช. ยังให้ผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการธุรกิจที่มีสัดส่วนรายการข่าวสาร หรือ สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกินกว่าร้อยละ 50...

มอบแผ่นดีวีดีหน่วยการศึกษาแก่หอภาพยนตร์

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ พร้อมทีมงาน ได้นำข้อมูลหน่วยการศึกษารายการโทรทัศน์ของโครงการ ในช่วง มกราคม 2554 – เมษายน 2557 ที่บันทึกในแผ่น DVD จำนวนรวม 13,990 แผ่น มอบ นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยมีนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการหอภาพยนตร์ และ...

มีเดียมอนิเตอร์ไม่พบการจัดเรต “ป” และพบเรต “ด”น้อยมากในทีวีดิจิตอลช่องเด็กฯ ส่วนเกณฑ์ กสทช. ยังคุ้มครองเด็กไม่เพียงพอ

ผลการศึกษาผังและเนื้อหารายการทีวีดิจิตอล ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 สถานี ได้แก่ 1) ช่อง 3 Family 2) MCOT Family และ 3) Loca  ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2557 ของมีเดียมอนิเตอร์ พบ ทุกช่องมีการจัดเรต”ท”มากที่สุด  ไม่พบเรต “ป” ในทุกช่อง (“ป” เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี) ส่วนเรต...

แม้มีช่องทีวีสำหรับเด็ก แต่มีเดียมอนิเตอร์ไม่พบรายการเรต “ป” เช่นเดียวกับการศึกษาฟรีทีวี 6 ช่อง “เมื่อ 7 ปีที่แล้ว”

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 29 ส.ค. 2557     ผลการศึกษาผังและเนื้อหารายการทีวีดิจิตอล ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 สถานี ได้แก่ 1) ช่อง 3 Family 2) MCOT Family และ 3) Loca  ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2557 ของมีเดียมอนิเตอร์ พบรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไปมากถึง 65%...

ร้อง! กสทช. ออกกฎเหล็กคุมเข้มโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการเด็ก

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ วันที่ 26 ส.ค. 2557     วันนี้ (อังคารที่ 26 สิงหาคม 2557)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซอย สายลมคณะเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ได้เข้ายื่นหนังสือผ่าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ถึง ประธาน กสทช. เรื่องขอให้ออกมาตรการควบคุมโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์   นายอำนาจ แป้นประเสริฐ...

มีเดียมอนิเตอร์พบ “หนังสือพิมพ์กีฬา” มีเนื้อหา “การพนันบอลโลก 2014” มากที่สุด เสนอให้มี กลไกการกำกับดูแลสื่อ และสื่อสารการพนันกีฬา ทุกประเภท

ที่มา: มีเดียมอนิเตอร์ วันที่ 5 ส.ค. 2557     มีเดียมอนิเตอร์พบ “หนังสือพิมพ์กีฬา” มีเนื้อหา “การพนันบอลโลก 2014” มากที่สุด เสนอให้มี กลไกการกำกับดูแลสื่อ และสื่อสารการพนันกีฬา ทุกประเภท   ผลการศึกษาเนื้อหาการพนันฟุตบอลโลก 2014 รอบ 32 ทีม และรอบ 8 ทีม แสดงให้เห็นว่า สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีความระมัดระวังในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพนัน โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลทั่วไป(I) เป็นหลัก  มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเนื้อหาประเภทการทำนายผล...