Tag Archives: คุ้มครองผู้บริโภค

ย้อนรอยศึกเคาะราคาชิงคลื่น คุ้มครองผู้บริโภค next step “กสทช.”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 http://www.prachachat.net ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประมูลคลื่น 900 MHz ของ กสทช.ตั้งแต่เริ่มเคาะราคาแรกเมื่อ 09.00 น. 15 ธ.ค. 2558 เริ่มที่ 12,864 ล้านบาท/ใบอนุญาตไม่มีใครคาดคิดว่าจะลากยาวกว่า 87 ชั่วโมง เมื่อผู้เข้าประมูล 4 ราย ได้แก่ AWN เครือเอไอเอส, ดีทีเอ็นเครือดีแทค, บริษัท ทรูมูฟ เอช...

พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่มา : Fda Thai วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 https://www.facebook.com/FDAThai ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.freepik.com อย.เผย พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 มุ่งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มสิทธิ์ผู้ประกอบการ เพื่อให้การทำงานของภาครัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต้องเปลี่ยนแปลงระบบการกำกับดูแลเครื่องสำอางให้เป็นระบบเดียวกัน คือระบบการแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางก่อนที่จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง...

ลดพื้นที่ว่างบรรจุภัณฑ์ มิติใหม่การคุ้มครองผู้บริโภค ถึงเวลา”สะกิด” โจทย์เรายืมโลกมาใช้จากรุ่นลูก ต้องมีพันธะต่อคนรุ่นหลัง

ที่มา : ThaiPublica วันที่ 8 สิงหาคม 2558 http://thaipublica.org ปัจจุบัน ปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เกินจริงเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยจะพบเห็นได้จากข่าวสาร ตลอดจนการแสดงข้อคิดเห็นจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีขนาดใหญ่เกินจริงเมื่อเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีการศึกษาชี้ชัดว่าในประเทศไทยขนาดบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณที่บรรจุประมาณ 20-40% ซึ่งพบได้ในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าพื้นฐานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แชมพู ยาสระผม น้ำยาล้างจาน เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูล พบว่า สถานการณ์ข้างต้นปรากฏขึ้นโดยทั่วไปในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผู้บริโภคยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ประกอบในการเลือกซื้อสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีสัดส่วนพื้นที่ว่างมากเกินจำเป็นซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ขณะที่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ เช่น เกาหลี...

เปิดเผยรายงานผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

ที่มา : nbtc rights วันที่ 20 พฤษภาคม 2558  http://nbtcrights.com สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ชุด นส. สารี อ๋องสมหวัง เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้สิ้นสุดการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากหมดวาระ พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมชุดปัจจุบัน และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยสำนักงาน กสทช. ได้รายงานผลการดำเนินการและข้อเสนอนี้ต่อที่ประชุม กทค. เมื่อวันที่ 19...

รู้จัก 11 องค์กรใหม่ในร่างรธน. เพิ่มอำนาจปชช. ลดเหลื่อมล้ำ สร้างปรองดอง ป้องกันทุจริต?

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 09 เมษายน 2558  www.isranews.org กรรมาธิการยกร่างฯ ได้ออกแบบให้มีองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตามกรอบแนวคิด “สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่” ในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาทบทวนร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรายมาตราและบันทึกเจตนารมณ์ทั้ง 315 มาตราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรรมาธิการยกร่างฯ ได้ออกแบบให้มีองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตามกรอบแนวคิด “สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่” ล่าสุด จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 7 (ปักษ์แรก เมษายน 2558) เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรใหม่ๆในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจำนวน 11 องค์กร มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้...

สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กับ การควบคุมดูแลสิทธิของผู้บริโภคและผู้ประกอบกอบการเรื่องใดบ้าง?

ที่มา : เฟสบุ๊ค ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. วันที่ 01 เมษายน 2558  https://facebook.com/con.rights สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กับ การควบคุมดูแลสิทธิของผู้บริโภคและผู้ประกอบกอบการเรื่องใดบ้าง? ติดตามอ่านวารสารเพิ่มเติมได้ที่ http://bcp.nbtc.go.th/bookshelf/detail/2169

วงเสวานากังวล แก้ กม.ยึดอำนาจ กสทช.-ประชาชนตามไม่ทัน

ที่มา : สำนักข่าวประชาไท วันที่ 26 มีนาคม 2558   www.prachatai.com 26 มี.ค.2558 ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ เรื่อง “ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การปรับปรุงกฎหมาย กสทช.: อนาคต กสทช. ในยุค ‘ปฏิรูป’ ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน” นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้กล่าวเปิดงานการจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน...

องค์กรผู้บริโภค-สปช.เสนอรัฐออก ก.ม.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่มา : Thai PBS News วันที่ 15 มีนาคม 2558  http://m.news.thaipbs.or.th คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สปช.ชี้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนและขาดตัวแทนผู้บริโภค เสนอรัฐออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ในฐานะประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวในเวทีอภิปราย “สิทธิผู้บริโภค การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค” ในงานสมัชชาผู้บริโภคและรณรงค์วันสทิธิผู้บริโภคสากลว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคว่าขณะนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ทำข้อเสนอกรอบยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 19 ประเด็น โดยมี 3 ประเด็น ที่กรรมาธิการยกร่างรับไปแล้ว คือ...

สารี เผยพบคิดโปรฯค่าโทรเป็นวินาทีแพงขึ้นกว่าเดิม!

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  www.thairath.co.th สารี อ๋องสมหวัง ปธ. กมธ.ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค เผยพบคิดโปรฯค่าโทรเป็นวินาที 3 เจ้าแพงขึ้นกว่าเดิม พร้อมพิจารณา ก.ม. ปรับกลไกคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัด วันที่ 24 ก.พ. ที่รัฐสภา น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณี 3 ค่ายโทรศัพท์มือถือออกโปรโมชั่นค่าโทรเป็นวินาทีว่า...

เชื่อมั้ย! กสทช.แฉ แพคเกจค่าโทรวินาทีไม่ได้ถูกจริง! เทียบเป็นนาทีแล้ว ผลคือแพงกว่า!

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  www.matichon.co.th กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคจวกค่ายมือถือออกแพคเกจคิดค่าโทรเป็นวินาทีแพงกว่าเดิม ขัดระเบียบเพดานราคาขั้นสูงที่กำหนดไว้ แถมคิดค่าใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าเก่า ขู่ที่สุดไม่จัดการให้ถูกต้อง จะตรวจสอบแพคเกจอย่างละเอียด นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ได้ออกแพคเกจที่ให้บริการตามจริงเป็นวินาทีออกมาทำตลาดครบทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งของ กสทช.ที่ให้ดำเนินการก่อนวันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยจากการพิจารณาแพคเกจทั้งหมดที่ออกมาทำตลาดในเวลานี้ พบว่า 1.แพคเกจที่ออกมายังเป็นลักษณะทางเลือกเท่านั้น...