Tag Archives: ผู้บริโภค

คนไทยใช้เวลาสูงสุดบนหน้าจอ 4.1 ชั่วโมงต่อวัน

ที่มา : Positioningmag วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.positioningmag.com ผู้จัดการรายวัน 360 – จากผลการวิจัยล่าสุดในหัวข้อ “AdReaction : Video Creative in a Digital World” ของ “มิลวาร์ด บราวน์” บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวัดประสิทธิผลของโฆษณา การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และการวิจัยด้านความแข็งแกร่งของแบรนด์และสื่อ พบว่า ผู้ใช้อุปกรณ์มัลติสกรีน (Multiscreen Users) ในประเทศไทย ใช้เวลารับชมวิดีโอคอนเทนท์ผ่านสื่อดิจิทัลมากกว่าโทรทัศน์ รายงานดังกล่าวระบุว่า...

ใช้ 4G อย่างฉลาดและปลอดภัย

ที่มา : nbtcrights วันที่ 9 ธันวาคม 2558 http://nbtcrights.com โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หลังจากได้รับใบอนุญาตภายหลังการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ไปแล้ว ผู้ให้บริการรายหนึ่งประกาศว่าจะเริ่มให้บริการ 4G ได้ภายในปลายเดือนธันวาคมนี้ ผู้บริโภคหลายท่านก็สงสัยว่า ใครจำเป็นต้องใช้ 4G บ้าง ถ้าจะใช้ต้องเตรียมตัวอย่างไร และมีข้อควรระวังอะไรหรือไม่ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากเทคโนโลยี 4G คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือที่รวดเร็วกว่า 3G เฉลี่ยประมาณ...

การคุ้มครองผู้บริโภคในยุค Digital Convergence

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 08 ธันวาคม 2558 http://www.bangkokbiznews.com ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ได้มีโอกาสไปเข้าร่วม Focus Group ของ TDRI ที่ดำเนินการ โดย อ.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์หัวข้อที่เป็นเด็นของการสนทนา คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ ในยุค Convergence และบทบาทของ กสทช ที่สมควรปรับเปลี่ยนหรือขยับขยายหรือไม่ เพื่อการดูแลผู้บริโภคในยุคที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นหลัก ที่มีการพูดถึง คือการคุ้มครองผู้บริโภคในโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อต่างๆ ในยุค Convergence ที่เริ่มมีบทบาทกับคนรุ่นใหม่ของประเทศ...

ผู้บริโภคคาดหวังอะไรจากดิจิทัลคอนเทนต์

ที่มา : THUMBSUP วันที่ 12 ตุลาคม 2558  http://thumbsup.in.th Adobe อออกมาเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ในหลายๆ แพล็ตฟอร์ม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,008 คน และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะดึงความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างไรบ้าง เมื่อผู้คนเริ่มเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น คอนเทนต์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งในรูปแบบที่ผู้ใช้งานทั่วไปสร้างขึ้นมา (user-generated content) หรือแบบที่แบรนด์เป็นคนนำเสนอ และอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มยอด engagement ให้กับคอนเทนต์ Adobe เผยว่า 9 ใน 10 ของผู้บริโภค จะใช้งานหลายหน้าจอ หรือที่เรียกกันว่า...

ฝันค้างผู้บริโภค!!แช่แข็งพ.ร.บ.องค์การอิสระฯ

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 21 กันยายน 2558  http://www.komchadluek.net ปัจจุบัน คนไทยถูกหลอกให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน ล่าสุดคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนรายงานข้อมูล 8 ด้านที่คนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา คือ 1.เรื่องที่อยู่อาศัย 2.การบริการสาธารณะที่ด้อยคุณภาพ 3.การบริการสุขภาพ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ 4.อาหารและยาโฆษณาเกินจริง 5.การเงินการธนาคาร การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ไม่ลดอัตราเงินกู้ การใช้บริการฝากถอนเงินทางอินเทอร์เน็ตและเอทีเอ็ม 6.การสื่อสารและโทรคมนาคม 7.ด้านสินค้าและบริการทั่วไปมีปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น สารปนเปื้อนในขนมปัง และ8.รถยนต์ใหม่ที่ด้อยคุณภาพเครื่องยนต์บกพร่องชำรุด หรือไม่ประหยัดน้ำมันอย่างที่โฆษณาไว้ ขณะเดียวกันยังพบมีผู้บริโภคอีก...

ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

ที่มา : NBTC Rights วันที่ 9 กันยายน 2558 http://nbtcrights.com ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยลงประกาศในราชกิจนุเบกษา วันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ที่ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบกิจการดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่...

ประกาศ กสทช. จัดการโทรฯโฆษณาให้รําคาญ-ค้ากําไรเกินควร

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 9 กันยายน 2558 http://www.bangkokbiznews.com กสทช. ลุย! ประกาศ “การกระทําที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เดือดร้อนรําคาญ” ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (9ก.ย.) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อมิให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗...

แพลตฟอร์มใด ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด

ที่มา : Marketing Oops! วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  www.marketingoops.com ตอนนี้ใครๆ ก็หันมาใช้ Social Media ในการทำตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น The Acquity Group จึงได้เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่มีต่อการใช้ Social Media ต่างๆ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน ในสหรัฐฯ ดังนี้ Facebook จะเป็นคู่แข่งสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ จากกราฟด้านล่างเราจะเห็นว่า Facebook กลายเป็นช่องทางที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด...